Integrale aanpak voor onderwijsgebouwen

Voor gezondere en toekomstbestendigere scholen

Onze integrale aanpak zorgt voor gezonde en duurzame scholen. In deze aanpak staat het welzijn voor leerlingen en docenten centraal als ook duurzaamheid en efficiëntie. Door deze inzichten te koppelen aan een integraal beslismodel bouwen we betere onderwijsgebouwen in de praktijk.

Belangrijkste voordelen van een INTEGRALE AANPAK SCHOOLGEBOUWEN

• Betere prestaties op het gebied van welzijn: betere leerprestaties en een lager ziekteverzuim
• Écht duurzame gebouwen, met een lager energieverbruik en minder milieu-impact
• Financiële efficiëntie en lagere Total Cost of Ownership (TCO)
• Toekomstbestendig
• Integraal projectadvies 


Integrale aanpak voor een gezond en toekomstbestendig onderwijsgebouw

Blije kinderen

Een schoolgebouw bouwen we voor degenen die er iedere dag gebruik van maken: leerlingen en docenten. Hun welzijn moet dus in het gehele bouwproces centraal staan. Veruit de meeste onderwijsgebouwen hebben echter een matig tot slecht binnenklimaat. Dit heeft een negatieve invloed op de leerprestaties en verhoogt het ziekteverzuim. Daarnaast is de milieu-impact van de gebouwen vaak te hoog. Voor een onderwijsgebouw, dat zeker 40 jaar meegaat, zouden de ambities toch veel hoger moeten liggen? Het goede nieuws is dat dit met een andere benadering van de bouwopgave heel goed mogelijk is!
 

Welzijn van leerlingen en docenten als uitgangspunt

Hoe leerlingen en docenten een ruimte beleven hangt af van diverse omgevingsfactoren, zoals daglicht, uitzicht, verse lucht, temperatuur en akoestiek (zie ook verderop).  Al deze factoren beïnvloeden de fysische en mentale gesteldheid. Worden ze er bijvoorbeeld moe van, of juist blij? En kunnen ze zich goed concentreren? Natuurlijk daglicht zorgt bijvoorbeeld voor 10 tot 25% betere mentale functies, zoals alertheid en concentratie. Als de omgevingsfactoren optimaal aansluiten op de behoeften van de gebruikers, draagt het gebouw bij aan betere leerprestaties. En dat is toch de primaire functie van het onderwijsgebouw.
 

3d schoolgebouw

Verlaag nú de CO2-impact van een onderwijsgebouw

Het is inmiddels duidelijk dat de opwarming van de aarde een urgent probleem is. Het ontwerpen en bouwen van een gebouw - dat minimaal 40 jaar meegaat - brengt dan ook de verantwoordelijkheid met zich mee om dit met een zo laag mogelijke milieu-impact te realiseren. En dan gaat het niet alleen om het gebouwgebonden energieverbruik tijdens de gebruiksfase, maar ook om bijvoorbeeld de bouwfase waarin CO2 wordt uitgestoten door o.a. het winnen, produceren, transporteren en assembleren van de bouwmaterialen. Het is dus noodzakelijk om naar het totale plaatje van energieverbruik en toegepaste materialen te kijken. Alleen op deze manier kan de beste keuze worden gemaakt voor een gebouw met een zo laag mogelijke milieu-impact.

Dashboard voor een beter onderwijsgebouw

Om een volledig, concreet en meetbaar overzicht te krijgen van alle prestaties hebben wij een Integraal Waarden Dashboard ontwikkeld. In het dashboard staan onderaan de huidige referentiewaarden voor een gemiddeld onderwijsgebouw in Nederland en bovenaan de hogere ambitieniveaus. Om een gezond en toekomstbestendig onderwijsgebouw te realiseren moeten de schuifjes dus omhoog. Maar let op, de losse indicatoren beïnvloeden elkaar ook. Meer daglicht onder het thema welzijn betekent ook dat een goede zonweringstrategie nodig is om het binnen thermisch comfortabel te houden. En extra PV-panelen om meer energie op te wekken, zal de MPG-score weer doen verslechteren. Zo heeft alles met elkaar te maken.

Integraal dashboard

Integrale benadering bouwopgave

Bij de renovatie of nieuwbouw van een school zijn veel partijen betrokken, elk met zijn eigen belangen. Dit kan het ontwerp- en realisatieproces complex en onoverzichtelijk maken. We zijn daarom voorstander van een integrale benadering die zorgt voor optimale prestaties op het gebied van welzijn, duurzaamheid en efficiëntie. Het dashboard is hierbij een handig hulp- en communicatiemiddel. Als alle waarden aan de hand van het dashboard in kaart zijn gebracht, kan gestart worden met de concrete vertaling voor het gebouw. 

Omdat wij gebruik maken van de expertise en ervaring van verschillende Saint-Gobain bedrijven, kunnen wij u de beste oplossingen bieden voor gezonde, comfortabele gebouwen die bovendien toekomstbestendig, duurzaam en efficiënt te realiseren zijn. Samen gaan we aan de slag om uw ambities te realiseren!Whitepaper scholen

Bovenstaande aanpak hebben wij ontwikkeld op basis van een onderzoek dat we samen met DGMR, NIBE en bba binnenmilieu hebben uitgevoerd. Over de analyse, het onderzoek en praktische oplossingen voor betere onderwijsgebouwen maakten wij een uitgebreid whitepaper dat u hier kunt downloaden.


Eén aanspreekpunt

Wilt u in een vroeg stadium om tafel om te zoeken naar de meest efficiënte oplossing voor uw onderwijsproject? Of wilt u een vrijblijvend gesprek over de mogelijke oplossingen die Saint-Gobain u kan bieden? Neem dan contact op met Jürgen van Hulst.
 

Wat doen onze zintuigen met de beleving van een ruimte?

Uw contactpersoon

Samenwerkende Saint-Gobain bedrijven

Description

Kennis delen en samenwerken.