Disclaimer

Uitwisselen van informatie

Disclaimer website


In deze disclaimer wordt verstaan onder:

•    de eigenaar: de eigenaar van de website;
•    gebruik(en): alle denkbare handelingen;
•    u: de gebruiker (bezoeker) van de website; 
•    de content: alle in de website aanwezige inhoud;


De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch de toegang houdt de aanvaarding in door de gebruiker van de hiernavolgende voorwaarden:
De content van deze website is bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. De content is door Saint-Gobain Solutions met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het gebruik ervan is op eigen risico en Saint-Gobain Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden nagegaan bij de bevoegde entiteit van Saint-Gobain Solutions. 

De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden verkregen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van Saint-Gobain Solutions. 

De links naar andere websites houden geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en Saint-Gobain Solutions is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.
 

Contact

Vragen over deze disclaimer kunnen gericht worden aan:

Saint-Gobain Solutions
E: info@saint-gobain-solutions.nl
T: +31 (0)347 358 404