Integral Project Solutions

Integral Project Solutions

Integrale visie, slim samenwerken en kennisdeling

De samenleving en bouwsector veranderen snel. De behoeftes aan duurzaamheid, welzijn en betaalbaarheid worden steeds groter. Om aan deze vragen te voldoen is een integrale visie, slim samenwerken en (digitale) kennisdeling van groot belang.

Door in een vroeg stadium met een integrale visie naar een nieuwbouw- of renovatieproject te kijken, is het mogelijk om gezondere en toekomstbestendigere gebouwen te realiseren. Door tegelijkertijd te kijken naar de behoeften van alle belanghebbenden, de verbanden tussen de verschillende fases in de levenscyclus en toekomstige trends kunnen we tot de beste prestaties komen voor welzijn, duurzaamheid en betaalbaarheid.

De uitgangspunten van onze integrale aanpak

Integraal ontwerp- en bouwproces

Wat kunt u van ons verwachten bij een integrale aanpak voor onderwijsgebouwen of renovatie & transformatie van woningen?

Integraal projectadvies
We geven een integraal projectadvies over hoe u hoge prestaties kunt bereiken op het gebied van welzijn, duurzaamheid, procesefficiëntie en Total Cost of Ownership (TCO). Soms is het ook interessant om gebruik te maken van ons integraal beslismodel Saint-Gobain CONNECT, een uniek hulpmiddel op basis van OMRT’s geavanceerde, parametrische technologie en Saint-Gobains kennis en ervaring uit de bouw- en maakindustrie.

Technische ondersteuning
We ondersteunen u tijdens het ontwerp- en bouwproces met onze technische expertise op het gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid, energiezuinigheid en circulaire oplossingen en bieden u de materiaalspecificaties en juiste details.

Prestatieborging
We borgen de prestaties in de praktijk door specialistische trainingen in ons trainingscentrum of kunnen u tijdens de bouw ondersteunen met detaillering, logistiek of juiste verwerkingsvoorschriften van de materialen.

Eén aanspreekpunt

Bij Saint-Gobain Projects heeft u één aanspreekpunt voor de oplossingen van Saint-Gobain.U hoeft dus niet met alle partijen apart aan tafel. Onze adviseurs denken van concept tot realisatie met u mee.

Jürgen van Hulst is uw contactpersoon voor scholenbouw. Hij weet waar hij het over heeft, want inmiddels is hij al betrokken geweest bij de bouw van meer dan 200 scholen. Bij Marloes Meer kunt u terecht voor renovatie- en transformatieprojecten van woningen. Zij is groot voorstander om projecten integraal aan te pakken en samen te werken met alle ketenpartners.

Slim samenwerken

Logo Saint-GobainMet kennis delen en slim samenwerken komen we verder. Om het u gemakkelijk te maken, bundelen we binnen Integral Project Solutions de krachten van de verschillende Saint-Gobain bedrijven. Door gebruik te maken van ieders expertise en ervaring kunnen wij u de beste oplossingen bieden voor gezonde, comfortabele gebouwen die bovendien toekomstbestendig, duurzaam en efficiënt te realiseren zijn.

Description

Samenwerkende Saint-Gobain bedrijven

Selecteer hier uw oplossing voor een integrale aanpak