Hero Image
Parametrisch ontwerpen

Integraal ontwerpen met nieuw platform CONNECT

Een unieke samenwerking van Saint-Gobain en OMRT

23 juni 2023
Gerenoveerde woningen zijn in de praktijk lang niet altijd zo energiezuinig, duurzaam of comfortabel als vooraf bedacht. Met als ongewenst resultaat een hoger energieverbruik, ontevreden bewoners of zelfs een ongezonde woonsituatie. Om dat te voorkomen, ontwikkelde Saint-Gobain samen met OMRT een integraal beslismodel voor renovatie- en transformatieprojecten: CONNECT. 

Vooraf inzicht in bewonerswelzijn, CO2-impact en kosten

Logo Saint-Gobain CONNECTProblemen in de praktijk ontstaan meestal doordat vooraf niet goed inzichtelijk is welke integrale effecten voorgestelde maatregelen hebben en omdat er te veel gefocust wordt op een theoretisch energiemodel en de initiële investering, zegt Michiel Susebeek, solution manager bij Saint-Gobain Solutions en één van de ontwikkelaars van het platform. “Ontwerpen op basis van werkelijke data en meerdere prestatie-indicatoren wordt vaak te lastig gevonden, maar het kan wel. CONNECT is gebaseerd op geavanceerde parametrische technologie van OMRT gecombineerd met de praktische kennis en ervaring van Saint-Gobain. Het model geeft gebouweigenaren, bouwers en investeerders direct inzicht in de integrale effecten van maatregelen op bijvoorbeeld bewonerswelzijn, energieprestaties, circulariteit en investerings- en onderhoudskosten.” Omdat alles in één model zit, verloopt het beslis- en ontwerpproces ook veel efficiënter. Het resultaat is een prettige woonomgeving die beter aansluit bij de vooraf gestelde ambities en de mogelijkheden van het bestaande gebouw. 

Beter sturen op het resultaat

Voor het opzetten van het platform zocht Saint-Gobain de samenwerking met OMRT, een partij gespecialiseerd in parametrisch ontwerpen. “Samen hebben we een integraal beslis- en ontwerpmodel ontwikkeld dat veel meer geworteld is in de praktijk dan andere modellen”, legt Susebeek uit. Data die bijvoorbeeld gebruikt worden, zijn geluidsbelasting, fijnstof, stedelijke opwarming en daglichttoetreding. “Dit gaat voor een hele andere manier van afwegen en beslissen zorgen in de bouw. Meestal wordt er gestuurd op kosten, maar dit model maakt veel breder inzichtelijk wat de invloed is van bepaalde keuzes op het eindresultaat.” Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om ook te sturen op de CO2-impact of onderhoudskosten van materialen. 

Interactieve gebouwanalyse

Beste scenario’s

Wie aan de slag wil met het integrale ontwerpplatform, doet dat het liefst direct bij de start van een project met zijn bouwteam en een expert van Saint-Gobain. De eerste stap is het inventariseren van de ambities en uitgangspunten van het project, de bewonerswensen of andere specifieke wensen op bijvoorbeeld het gebied van circulariteit of subsidies. Vervolgens bereiden Saint-Gobain en OMRT een 3D-omgeving voor waarin verbeterpakketten voorgesteld worden voor de gebouwschil, inbouw en installaties. Susebeek: “Daarmee gaan we met het bouwteam om tafel en bekijken we alle mogelijke verbeteringsscenario’s. Uiteindelijk komt daaruit een rapportage met daarin de beste scenario’s.” Binnen drie weken stuurt Saint Gobain bovendien een uitgewerkt, integraal advies met daarin de uitgangspunten, ambities, afwegingen, rekenresultaten en materiaalspecificaties.

Connect op Provada

Lancering

CONNECT werd afgelopen dinsdag 13 juni officieel geïntroduceerd tijdens de beurs Provada. Daar ondertekenden Frank te Poel, CEO Saint-Gobain Gypsum and Insulation Benelux & CEO Saint-Gobain Solutions, en Andreja Andrejević, founder, CD & CTO bij OMRT, een samenwerkingsovereenkomst. CONNECT wordt eerst ingezet in Nederland, maar er zijn al plannen om het platform uit te rollen naar andere landen. Susebeek: “Uiteindelijk draagt dit bij aan een hele andere manier van samenwerken; deze nieuwe integrale aanpak vraagt namelijk om een open houding, kijken vanuit meerdere perspectieven en vertrouwen in elkaar. Dat past ook bij ons als bedrijf: de motivatie om het anders, beter en daarmee duurzamer te doen is er echt bij iedereen.”
 

Meer informatie & downloads