Hero Image
Zonnepanelen op een gevel (BIPV)

Zijn zonnepanelen op gevels (BIPV) wel zo duurzaam?

Het overmatige gebruik van fossiele brandstoffen verandert het klimaat op aarde. We moeten dan ook overstappen naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen. In de bebouwde omgeving, verantwoordelijk voor zo'n 40% van de wereldwijde CO2- uitstoot, kunnen zonnepanelen ons helpen. Niet alleen op daken, maar ook geïntegreerd in gevels. Maar, hoe duurzaam is dat?

Hoe presteren zonnepanelen op een gevel ten opzichte van een dak? Levert dat genoeg op?Zonneroos

Zonnepanelen helpen ons al langere tijd om energie van de zon om te zetten in elektriciteit. Tot nu toe zagen we ze bij gebouwen vooral op daken. Vaak bieden daken echter te weinig ruimte om het vereiste aandeel hernieuwbare energie (NZEB, BENG) op te lossen. De gevel is in die gevallen een goed alternatief. Ook op de gevel wekken zonnepanelen namelijk de nodige energie op. 

Zonnepanelen op een zuidgevel leveren ca. 70% op ten opzichte van ideaal gesitueerde zonnepanelen op een zuidelijk georiënteerd dak. Op de west- en oostgevel is dit ca. 50%. Omdat de gevel vaak veel meer ruimte biedt dan het dak, is het zonde om de gevel niet in te zetten als energiebron. Zeker nu dit op een esthetisch verantwoorde wijze mogelijk is. 


Wat is de milieu-impact van de zonnepanelen zelf? Heeft het wel nut?

Niet alleen het energieverbruik van gebouwen veroorzaakt CO2-uitstoot, ook bouwmaterialen hebben hun impact. Installaties hebben een relatief groot aandeel in de milieuprestatie van een gebouw. Dit wordt uitgedrukt in de zogenaamde schaduwkosten per m2, oftewel de fictieve kosten die gemaakt zouden moeten worden om de milieueffecten van het bouwmateriaal weer ongedaan te maken. Het maken van een MPG-berekening (MilieuPrestatie Gebouwen) is verplicht bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning. En omdat de MPG-eis steeds verder aangescherpt zal worden, worden de schaduwkosten steeds relevanter. 

Zonnepanelen hebben weliswaar een hoge impact op de milieuprestatie, maar tijdens de gehele levensduur bespáren ze juist enorm veel energie (én dus CO2-uitstoot). Binnen 5 à 6 jaar slaat de ecobalans al positief uit en zijn de milieueffecten gecompenseerd door de energieopbrengst van de zonnepanelen. Daarna gaan ze alleen maar energie opleveren. Elk jaar weer.


Hoe circulair zijn zonnepanelen? Wat gebeurt er aan het einde van de levensduur?

Zonnepanelen gaan steeds langer mee. Toch komt er een moment dat ze vervangen moeten worden. Het goede nieuws is dat zonnepanelen steeds beter gerecycled kunnen worden. De recycling van de zonnepanelen van onze ENERGYFACADE-systemen loopt via PV CYCLE. PV CYCLE is een Europese non-profit organisatie die gespecialiseerd is in recycling van zonnepanelen, batterijen en omvormers. Producenten betalen – afhankelijk van hun productie - lidmaatschapsgeld waarmee PV CYCLE zonnepanelen recyclet via de Europese richtlijnen. Tijdens dit proces worden alle paneelonderdelen losgehaald en gescheiden. Op deze manier kan tot wel 96% van een zonnepaneel worden hergebruikt.